Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

 

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Endring pasientlister frå 1 juni

28. april 2021 kl. 10:48

Frå 1 juni vil det skje ei endring på pasientlistene til legane. Det har kome på plass 1 ny legeheimel som då vil fordele lengde på pasientlistene frå 850 til 680 pr lege.

Dr Aram Isik vil tre inn i ny heimel frå 1 juni, og det vert då gjort utrekk frå Helfo frå dei andre fastleganes lister for å fylle denne. Dr Isik vil jamvel ha med seg 170 pasientar frå si gamle liste. Utrekket vert gjort automatisk av Helfo og kan ikkje påverkast av oss. Ein del pasientar vil då få ny fastlege. Ein kan som alltid velge seg til ny fastlege om ein vert berørt av endringa.

Dr Isiks tidlegare liste vil bli overatt av Dr Bayat Mohsen, som startar 1 juni. Han vil ha lista fram til me tilsett i fast stilling.

Dr Arez Anayati vil verte vikar for Dr Ane Maren Martinsen i perioden 7 juni til 1 oktober.

Helsing Legeavdelinga

Sommardrift i veke 25-32

22. april 2021 kl. 13:26

Drifta ved legekontora vil vera samla i Åmot i ferievekene 25-32 slik som tidlegare år.

 

Helsing Legeavdelinga

Åmot legekontor 22 og 23 april

13. april 2021 kl. 13:45

Torsdag 22 og fredag 23 april vert det redusert drift på legekontoret grunna ombygging av inngangsparti. Me vil kun ha øyeblikklig hjelp desse dagane, og pasienter som skal inn på legevakta møter ved ambulanseinngangen for å så å bli henta av personellet der.

Helsing Legeavdelinga

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope mandagar 08.00-15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Telefonane er stengde mellom kl 11.30 og 12.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring legevakta på 116 117 eller ved akutt hjelp 113.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500