Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Rauland Legekontor 18 juni

16. juni 2020 kl. 12:53

Rauland Legekontor vil vera stengt torsdag 18. juni grunna permisjon.

Med helsing Legeavdelinga

 

Legekontor sommar 2020

15. juni 2020 kl. 10:28

Fra veke 26 til 33 vil det vera sommardrift ved legekontoret i Åmot, og Rauland/Edland vil vera stengt.

Legane vil då vera lokalisert i Åmot gjennom sommaren og ferieavviklinga. Det vert planlagt for åpning på Rauland i veke 34 og på Edland i veke 35.

Dr Helen Latifi vil vera vikar for Dr Ane Maren Martinsen, grunna permisjon, i vekene 27-31. Dr Andriy Vorotnyak vil vera vikar for Martinsens liste frå veke 32 til september 2021.

Med helsing om ein god sommar frå legetenesta i Vinje

Blodprøver

5. mai 2020 kl. 08:57

For dei som skal ta blodprøver på legekontora, så er tidspunktet for oppmøte fra kl 08.15 mandag-fredag. Dette for at ikkje for mange kjem samla inn i legekontora, og at ein fylgjer de nasjonale retningslinjer for smittevern.

Med helsing

Legeavdelinga i Vinje

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500