Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

 

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Vikarlege for Marius Opsahl

4. februar 2021 kl. 11:03

Hei,

 

Det er nå inne ein vikar på faslegelista til  Marius Opsahl. Han heiter Benjamin Benzion, og vil være her fram til 30 juli. Han har timar kvar dag, og ledig kapasitet.

Med helsing

Legeavdelinga

Vinterferie veke 8 og 9

27. januar 2021 kl. 08:50

I vinterferievekene 8 og 9 vil legetenesta ha drift i Åmot, og Rauland vert stengd. Dette er grunna ferieavvikling hos legane, og behov for ein samla ø-hjelpskapasitet på både leger og hjelpepersonell-

 

Med helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor 26 februar

20. januar 2021 kl. 10:13

Rauland Legekontor vert stengt fredag 26 februar grunna lege er fråverande denne dagen.

 

Helsing Legeavdelinga

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 - 12.00

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500