Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

 

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Drift på legekontor jol og nyttår 2020

1. desember 2020 kl. 13:42

Kontoret på Rauland vil verte stengd i vekene 52 og 53, og all drift vil då vera i Åmot grunna avvikling av heillagdagane. 

Kontoret stenger kl 12.00 på joleftan og kl. 12.00 på nyttårseftan

Med ynskje om ei fin førjolstid

Helsing alle i legeavdelinga

Legekontoret i Åmot 25 onsdag november

11. november 2020 kl. 11:37

Legekontoret vil vera stengd frå kl 13.00 til 15.30 onsdag 25 november grunna kurs. Øyeblikkelig hjelp og legevakt vil vera i ordinær drift.

Helsing Legeavdelinga

 

Rauland Legekontor 22 g 23 okt

14. oktober 2020 kl. 09:09

Kontoret på Rauland vil verte stengd torsdag 22 okt og fredag 23 okt grunna at lege er på kurs.

 

Med helsing Legeavdelinga

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 - 12.00

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500