Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Nye opningstider Rauland og Edland legekontor frå 04.11.2019

4. oktober 2019 kl. 08:47

Frå 04.11.19 vil utekontora få endring i faste opningsdagar slik:

- Rauland legekontor ope måndag- tysdag -torsdag

- Edland legekontor ope måndag -tysdag -fredag

Men som no vil kontora ha ytterlegare stenging enkelte dagar grunna ferieavvikling /anna fråvær - sjå månadleg informasjon om dette.

Influensavaksinering sesongen 2019/2020

26. september 2019 kl. 14:22

INFLUENSAVAKSINASJON for sesongen 2019 /2020

Det er tilbod om influensavaksinasjon i Vinje på fylgjande dagar:

  • Edland Legekontor:
   Måndag 14.10. kl 08.30 -14.00
  • Rauland legekontor: 
   Torsdag 17.10 kl 08.30 -14.00
  • Åmot -helsestasjon:     
   Måndag 14.10. kl 08.30 -14.00
   Torsdag 17.10. kl 08.30 -14.00

Vaksinen kostar kr. 200,-

Lurar du på om du er i målgruppa?

Influensavaksine vert tilrådd spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester).
 • Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksinasjon
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg vert influensavaksine tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til pasienter med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Folkehelseinstituttet 2019

Edland legekontor

20. august 2019 kl. 13:32

Edland legekontor er ope måndag -onsdag -fredag. Enkelte dagar /veker kan kontoret bli stengt utover dette.
For august -september -oktober er opne /stengte dagar slik:

  • Veke 34- 38 ope mån-ons-fred
  • Veke 39 ope mån (stengt resten av veka)
  • Veke 40 stengt heile veka
  • Veke 41 ope mån-ons-fred
  • Veke 42 ope mån-ons-fred
  • Veke 43 ope mån-ons-fred
  • Veke 44 ope mån-ons-fred

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500