Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Blodprøver

5. mai 2020 kl. 08:57

For dei som skal ta blodprøver på legekontora, så er tidspunktet for oppmøte fra kl 08.15 mandag-fredag. Dette for at ikkje for mange kjem samla inn i legekontora, og at ein fylgjer de nasjonale retningslinjer for smittevern.

Med helsing

Legeavdelinga i Vinje

 

Påska 2020

6. april 2020 kl. 14:36

Legekontora i Åmot og Rauland vil ha påskestengt frå kl 12.00 på onsdag. Me er tilbake tysdag 14 april, og vil då ha vanleg åpningstid.

Vert du sjuk og treng øyeblikkelig hjelp, ring legevakta på telefon 116 117. Ved behov for akutt hjelp ring 113.

Me ynskjer alle våre pasientar ei god påske. Husk hald avstand, vask hendar og pass på kvarandre.

 

Helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor

26. mars 2020 kl. 09:20

Frå mandag 30. mars vil me flyte 2 legar til Rauland Legekontor. Aram Isik vil drive legeverksemda der saman med Ane Maren Martinsen, og 2  hjelpepersonell. Dei vil då virke der mandag til fredag. Grunnen til dette er for skilje legane i legeavdeling, og dermed ikkje risikere at nokon fell ut av drifta grunna smitte. Mange av konsultasjonane kan gjennomførast på videokonferanse.

Spørsmål knytt til dette kan rettast til avd.leiar Kenneth Haugland, tlf 350 62562 eller på epost kenneth.haugland@vinje.kommune.no

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500