Hopp til hovedinnhold

Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag og tysdag.

Ashraf Fathpur Pakzad

Fastlege

Jobber som vikar for Ane Maren. 

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag. 

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland og Åmot legekontor. Måndag, tysdag og torsdag er ho på Rauland. Ho har kurativ dag onsdag i Åmot.

 

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad Åmot legekontor. På mandagar har han administrasjonsdag ved legekontoret i Åmot.

Aram har permisjon

 

 

 

Christine Skjold

Vikarlege

Vikar for Aram Isik som er i permisjon

Tue Alexander Emborg

Vikarlege

Han er tilsynslege og vikar på liste som førebels er utan fast lege

Ragna Bottheim

Vikarlege

Daniel Stray

Lis 1

Daniel Stray er turnuslege i Vinje i perioden 11 september 20223 til og med 12. februar 2024.

Nils Fredrik Holberg

Lis 1

Nils Fredrik er er turnuslege i Vinje i perioden 11 september 20223 til og med 12. februar 2024.

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag og tysdag 08.00 - 15.30. Ope torsdag kl 08.00-1530.

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope mandag og tirsdag i oddetalsveker. Ope tirsdager i partalsveker.

Fastlegane og turnuslegen har telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Telefonane er opne frå 08.15 - 11.00 og 12.30 - 14.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring legevakta på 116 117 eller ved akutt hjelp 113.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500