Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag, tysdag og onsdag.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag.

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland legekontor og har administrasjonsdag kvar onsdag i Åmot.

Ho har permisjon i perioden 25. juni 2018 til 22.09.2019.

Det er tilsett ny vikar i Ane Maren si permisjontid.

Ho heiter Ashraf Fathpour Pakzad, og byrjar i stillinga 05.03.19. Ho skal førebels ha kontorstad ved legekontoret i Åmot

 

Anine Kjelland-Mørdre

LIS 1 (turnuslege)

Tek til i stillinga 01.09.19, og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege på Edland legekontor. På Edland legekontor er det ope måndag, onsdag og fredag. Han er i Åmot på Vinje legekontor tysdag og torsdag.

Ashraf Fathpour Pakzad

Fastlege vikar

Ho byrjar som fastlegevikar for Ane Maren Martinsen, og tek til i stillinga 05.03.19. Ho har avtale fram til medio september 2019. Etter dette er ho vikar for Gunnar G Johnson fram til 01.11.19

 

 

Lauri Käsk

vikarlege

Vikarlege frå 02.09.19 31.12.19, og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Gunnar Grøstad Johnson

Tilsynslege og vaktlege

Han er for tida i permisjon.

Vikarlege Ashraf Pakzad er tilsett som vikar for perioden 24.09.19 -01.11.19

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje


Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon: 35062500