Hopp til hovedinnhold

Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag og tysdag.

Anniken Holen

Fastlege

Ho jobbar som kombinert fastlege og sjukeheimslege. I svangerskapspermisjon.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag. 

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Anders Holen

Fastlege

Fastlege med kontorstad Åmot og Edland. I Edland kvar tysdag og måndag i oddtalsveker.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland og Åmot legekontor. Måndag, tysdag og torsdag er ho på Rauland. Ho har kurativ dag onsdag i Åmot.

 

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad Åmot legekontor. På mandagar har han administrasjonsdag ved legekontoret i Åmot.

Aram har permisjon frå 20 februar

 

 

 

Khushal Bangesh

Vikarlege

Khusahl vil vikariere på lista som Anders Holen har hatt. Han starta 20 mars og vil overlappe med Anders fram til han sluttar.

Loujanie Aljobair

Vikarlege

Loujaine Aljobair vil være vikar på fastlegelista til Aram Isik fra 13 mars 2023 og ut oktober 2023. Loujaine har tidlegare vore turnuslege i Tokke.

Sara Marie Pettersen

Vikarlege

Sara vil vikariere som fastlege og sjukeheimslege frå 20 mars.

Anne Beate Bergkåsa

Lis 1

Anne Beate Bergkåsa er turnuslege i Vinje i perioden 1 mars 20223 til og med 31 august 2023.

Amina Anova

Lis 1

Amina Inova er turnuslege i Vinje i perioden 1 mars 20223 til og med 31 august 2023.

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag og tysdag 08.00 - 15.30. Ope torsdag kl 08.00-1530.

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope mandag og tirsdag i oddetalsveker. Ope tirsdager i partalsveker.

Fastlegane og turnuslegen har telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Telefonane er opne frå 08.15 - 11.00 og 12.30 - 14.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring legevakta på 116 117 eller ved akutt hjelp 113.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500