Viktig informasjon om Koronaviruset

Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag, tysdag og onsdag.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag.

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland legekontor måndag, tysdag, torsdag og ved legekontoret i Åmot på fredag. Ho har administrasjonsdag kvar onsdag i Åmot.

 

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad Edland legekontor  måndag, tysdag, fredag og ved legekontoret i Åmot torsdag. På onsdag har han administrasjonsdag ved legekontoret i Åmot.

Anine Kjelland-Mørdre

LIS 1 (turnuslege)

Tek til i stillinga 01.09.19, og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Lauri Käsk

vikarlege

Vikarlege og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Gunnar Grøstad Johnson

Tilsynslege og vaktlege

Han er for tida i permisjon.

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 - 12.00

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500