Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag og tysdag.

Anniken Holen

Fastlege

Ho jobbar som kombinert fastlege og sjukeheimslege.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag. 

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Anders Holen

Fastlege

Fastlege med kontorstad Åmot og Edland. I Edland kvar tysdag og måndag i oddtalsveker.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland og Åmot legekontor. Måndag, tysdag og torsdag er ho på Rauland. Ho har kurativ dag onsdag i Åmot.

 

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad Åmot legekontor. På onsdag har han administrasjonsdag ved legekontoret i Åmot.

Annam Amjed

Lis 1

Ane Undheim

Lis 1

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag og tysdag 08.00 - 15.30. Ope torsdag kl 08.00-1530.

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope mandag og tirsdag i oddetalsveker. Ope tirsdager i partalsveker.

Fastlegane og turnuslegen har telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Telefonane er opne frå 08.15 - 11.00 og 12.30 - 14.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring legevakta på 116 117 eller ved akutt hjelp 113.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500