Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag, tysdag og onsdag.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag.

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Ho har fråvær fram til 15.12.19 Det vil vere vikar på hennar liste slik:

Sjur Løstad Lømo-Hansen i veke 46 -47. Etter det vil Lauri Käsk vikariere på hennar liste.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland legekontor, og har administrasjonsdag kvar onsdag i Åmot.

Ho arbeider redusert stilling med fri kvar fredag.

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege på Edland legekontor. På Edland legekontor er det ope måndag, tysdag og fredag. Han er i Åmot på Vinje legekontor onsdag og torsdag. På onsdag har han administrasjonsdag.

Anine Kjelland-Mørdre

LIS 1 (turnuslege)

Tek til i stillinga 01.09.19, og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Lauri Käsk

vikarlege

Vikarlegeog arbeider på alle fastlegane sine lister.

Gunnar Grøstad Johnson

Tilsynslege og vaktlege

Han er for tida i permisjon.

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500