Viktig informasjon om Koronaviruset

Tilsette


Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag, tysdag og onsdag.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag.

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland legekontor måndag, tysdag, torsdag og ved legekontoret i Åmot på fredag. Ho har administrasjonsdag kvar onsdag i Åmot.

 

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad Edland legekontor  måndag, tysdag, fredag og ved legekontoret i Åmot torsdag. På onsdag har han administrasjonsdag ved legekontoret i Åmot.

Anine Kjelland-Mørdre

LIS 1 (turnuslege)

Tek til i stillinga 01.09.19, og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Lauri Käsk

vikarlege

Vikarlege og arbeider på alle fastlegane sine lister.

Gunnar Grøstad Johnson

Tilsynslege og vaktlege

Han er for tida i permisjon.

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500