Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Vinterferie veke 8 og 9

27. januar 2021 kl. 08:50

I vinterferievekene 8 og 9 vil legetenesta ha drift i Åmot, og Rauland vert stengd. Dette er grunna ferieavvikling hos legane, og behov for ein samla ø-hjelpskapasitet på både leger og hjelpepersonell-

 

Med helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor 26 februar

20. januar 2021 kl. 10:13

Rauland Legekontor vert stengt fredag 26 februar grunna lege er fråverande denne dagen.

 

Helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor torsdag 14 januar

4. januar 2021 kl. 10:40

Rauland Legekontor vert stengt torsdag 14 januar, grunna lege er fråverande denne dagen.

 

Helsing Legeavdelinga

Redusere fysiske oppmøte på legekontor og legevakt

27. desember 2020 kl. 19:21

Ein må nå, i ein tidsperiode, søke å ta mest mogleg konsultasjonar på e-konsultasjon(tlf eller video). Det er høgt smittetrykk i Vinje for tida. Ein tenker difor at at ein må redusere fysisk trafikk på legekontor/legevakt då svært mange er asymptomatiske, og vil være vanskeleg å skilje ut. Ein ber difor om forståing for dette, og at ein ber om e-konsultasjon dersom ein har behov for tenester på legeontoret.

Med helsing Legeavdelinga

 

Legekontoret i Åmot 17 desember

14. desember 2020 kl. 10:49

I tidsrommet 10.30 til 11.30 torsdag 17 desember, vil det vera straumbrot grunna teknisk ombygging. Ein vil denne timen ikkje kunne ha vanlige konsultasjonar. Legevakt vil fungere som normalt.

 

Helsing Legeavdelinga

Drift på legekontor jol og nyttår 2020

1. desember 2020 kl. 13:42

Kontoret på Rauland vil verte stengd i vekene 52 og 53, og all drift vil då vera i Åmot grunna avvikling av heillagdagane. 

Kontoret stenger kl 12.00 på joleftan og kl. 12.00 på nyttårseftan

Med ynskje om ei fin førjolstid

Helsing alle i legeavdelinga

Legekontoret i Åmot 25 onsdag november

11. november 2020 kl. 11:37

Legekontoret vil vera stengd frå kl 13.00 til 15.30 onsdag 25 november grunna kurs. Øyeblikkelig hjelp og legevakt vil vera i ordinær drift.

Helsing Legeavdelinga

 

Rauland Legekontor 22 g 23 okt

14. oktober 2020 kl. 09:09

Kontoret på Rauland vil verte stengd torsdag 22 okt og fredag 23 okt grunna at lege er på kurs.

 

Med helsing Legeavdelinga

Blodprøvetaking Edland

1. oktober 2020 kl. 08:32

Grunna sjukdom og stor pågang på legekontora har me ikkje annledning til blodprøvetaking i Edland på tirsdager inntil vidare. Me beklager dette. Dr Isik vil fortsatt ta tilsyn i Øvre Vinje på torsdagar.

 

Med helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor

29. september 2020 kl. 13:06

Grunna ombygging på legekontoret i Åmot vil Dr Andriy Vorotnyak vera lokalisert på Rauland, nå også på fredager i ombyggingsperioden.

 

Helsing Legeavdelinga

Ombygging legekontoret 5 oktober

29. september 2020 kl. 13:04

Ein vil nå starte med ombygging på legekontoret i Åmot. Oppstart riving vil byrje mandag 5 oktober. Det vil medføre nokre endringar i drifta vår, men me håpar å kunne drive tilnærma som normalt. Ein vil merke at det er handverkerar i bygget, og at det til tider kan bli noko flytting av rom innad i lokalet. Lab vil bli midlertidig flyttalengre inn i avdelinga, og venterommet vil bli lokalisert rett inn til venstre for hovudinngangen. Ein vil heller ikkje ha moglegheit for røntgen i denne perioden. Me håpar dykk har forståelse for dette. Med helsing Legeavdelinga

Begrensa parkering ved legekontoret i Åmot

22. september 2020 kl. 08:15

Grunna oppstart av ombygging på legekontoret i Åmot fra og med 22 september, vil det vera noko begrensa parkering utanfor lokala. Arbeidet vil vare fram til vår/sommar 2020.

Blodprøvetaking på Edland

28. august 2020 kl. 12:58

Me vil ha blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 til 12.00 på legekontoret i Edland. Helsing Legeavdelinga

Drift legekontor Vinje haust 2020

20. august 2020 kl. 13:35

Grunna Korona-pandemien finn ein det ikkje forsvarleg å halde alle 3 legekontor åpne. Beredskapsleiinga i kommunen har komme fram til dette etter faglige råd. Bakgrunnen for dette er at ein må sikre at ein har kontinuerlig helsetilbod om helsepersonell skulle falle i frå.

Kriterie for testing og symptom har blitt utvida, og det er forventa eit større korttidsfravær enn normalt blant helsepersonell utover hausten. Det er og stor pågang i testing ved kontoret i Åmot, og ein må sikre at ein oppfyller myndigheitanes krav for dette.

Difor vil det fram mot nyttår ikkje bli halde ope på Edland Legekontor. I staden vil Dr Aram Isik reise til Nordheimstunet for oppfølging av Øvre Vinje kvar torsdag. Han vil ta hand om si pasientliste mandag og tirsdag på Rauland Legekontor, og fredag i Åmot.

Me ser på muligheten for å snu drifta fra nyttår med åpning i Edland og stenging i Rauland for retteferdig fordeling på kommunesentra.

 

Kommuneoverlege Marius Opsahl vil og til tider være ute av ordinær pasientbehandling grunna arbeid som smittevernslege.

 

Blodprøver

5. mai 2020 kl. 08:57

For dei som skal ta blodprøver på legekontora, så er tidspunktet for oppmøte fra kl 08.15 mandag-fredag. Dette for at ikkje for mange kjem samla inn i legekontora, og at ein fylgjer de nasjonale retningslinjer for smittevern.

Med helsing

Legeavdelinga i Vinje

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 - 12.00

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500