Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Drift på legekontor jol og nyttår 2020

1. desember 2020 kl. 13:42

Kontoret på Rauland vil verte stengd i vekene 52 og 53, og all drift vil då vera i Åmot grunna avvikling av heillagdagane. 

Kontoret stenger kl 12.00 på joleftan og kl. 12.00 på nyttårseftan

Med ynskje om ei fin førjolstid

Helsing alle i legeavdelinga

Legekontoret i Åmot 25 onsdag november

11. november 2020 kl. 11:37

Legekontoret vil vera stengd frå kl 13.00 til 15.30 onsdag 25 november grunna kurs. Øyeblikkelig hjelp og legevakt vil vera i ordinær drift.

Helsing Legeavdelinga

 

Rauland Legekontor 22 g 23 okt

14. oktober 2020 kl. 09:09

Kontoret på Rauland vil verte stengd torsdag 22 okt og fredag 23 okt grunna at lege er på kurs.

 

Med helsing Legeavdelinga

Blodprøvetaking Edland

1. oktober 2020 kl. 08:32

Grunna sjukdom og stor pågang på legekontora har me ikkje annledning til blodprøvetaking i Edland på tirsdager inntil vidare. Me beklager dette. Dr Isik vil fortsatt ta tilsyn i Øvre Vinje på torsdagar.

 

Med helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor

29. september 2020 kl. 13:06

Grunna ombygging på legekontoret i Åmot vil Dr Andriy Vorotnyak vera lokalisert på Rauland, nå også på fredager i ombyggingsperioden.

 

Helsing Legeavdelinga

Ombygging legekontoret 5 oktober

29. september 2020 kl. 13:04

Ein vil nå starte med ombygging på legekontoret i Åmot. Oppstart riving vil byrje mandag 5 oktober. Det vil medføre nokre endringar i drifta vår, men me håpar å kunne drive tilnærma som normalt. Ein vil merke at det er handverkerar i bygget, og at det til tider kan bli noko flytting av rom innad i lokalet. Lab vil bli midlertidig flyttalengre inn i avdelinga, og venterommet vil bli lokalisert rett inn til venstre for hovudinngangen. Ein vil heller ikkje ha moglegheit for røntgen i denne perioden. Me håpar dykk har forståelse for dette. Med helsing Legeavdelinga

Begrensa parkering ved legekontoret i Åmot

22. september 2020 kl. 08:15

Grunna oppstart av ombygging på legekontoret i Åmot fra og med 22 september, vil det vera noko begrensa parkering utanfor lokala. Arbeidet vil vare fram til vår/sommar 2020.

Blodprøvetaking på Edland

28. august 2020 kl. 12:58

Me vil ha blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 til 12.00 på legekontoret i Edland. Helsing Legeavdelinga

Drift legekontor Vinje haust 2020

20. august 2020 kl. 13:35

Grunna Korona-pandemien finn ein det ikkje forsvarleg å halde alle 3 legekontor åpne. Beredskapsleiinga i kommunen har komme fram til dette etter faglige råd. Bakgrunnen for dette er at ein må sikre at ein har kontinuerlig helsetilbod om helsepersonell skulle falle i frå.

Kriterie for testing og symptom har blitt utvida, og det er forventa eit større korttidsfravær enn normalt blant helsepersonell utover hausten. Det er og stor pågang i testing ved kontoret i Åmot, og ein må sikre at ein oppfyller myndigheitanes krav for dette.

Difor vil det fram mot nyttår ikkje bli halde ope på Edland Legekontor. I staden vil Dr Aram Isik reise til Nordheimstunet for oppfølging av Øvre Vinje kvar torsdag. Han vil ta hand om si pasientliste mandag og tirsdag på Rauland Legekontor, og fredag i Åmot.

Me ser på muligheten for å snu drifta fra nyttår med åpning i Edland og stenging i Rauland for retteferdig fordeling på kommunesentra.

 

Kommuneoverlege Marius Opsahl vil og til tider være ute av ordinær pasientbehandling grunna arbeid som smittevernslege.

 

Blodprøver

5. mai 2020 kl. 08:57

For dei som skal ta blodprøver på legekontora, så er tidspunktet for oppmøte fra kl 08.15 mandag-fredag. Dette for at ikkje for mange kjem samla inn i legekontora, og at ein fylgjer de nasjonale retningslinjer for smittevern.

Med helsing

Legeavdelinga i Vinje

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Blodprøvetaking kvar tirsdag kl 08.15 - 12.00

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500